ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Schoonheidssalon Moringa en een klant waarop Schoonheidssalon Moringa deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Afspraken
De klant moet verhindering voor een afspraak uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Schoonheidssalon Moringa melden. Indien dit niet gebeurd wordt 50% van de betreffende behandelprijs in rekening gebracht. Indien de klant meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de verloren tijd ingekort worden op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag in rekening worden gebracht.

De klant dient voor de behandeling van lash lift en wimperextensions make-up loze en schone wimpers en ogen te hebben bij aankomst in de salon. Zijn deze niet goed gereinigd is Schoonheidssalon Moringa genoodzaakt extra tijd te besteden voor het reinigen van de wimpers en zal dit ten koste gaan van de plaatsing van wimpers/duur van de behandeling. Indien dit na waarschuwing herhaaldelijk weer gedaan is Schoonheidssalon Moringa genoodzaakt om extra kosten in rekening te brengen.

Geheimhouding
Schoonheidssalon Moringa is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Schoonheidssalon Moringa verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid
Schoonheidssalon Moringa is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Schoonheidssalon Moringa is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Winacties
Voor de winacties die Schoonheidssalon Moringa heeft gehouden in 2018 en 2019 kan een afspraak ingepland worden tot en met februari 2020.

Beschadiging & Diefstal:
Schoonheidssalon Moringa heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Schoonheidssalon Moringa meldt diefstal altijd bij de politie. Schoonheidssalon Moringa is niet aansprakelijk voor beschadiging/diefstal van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de salon.

Betaling
Schoonheidssalon Moringa vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten voor de consument zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

Persoonsgegevens
Schoonheidssalon Moringa zal de gegevens van de klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Schoonheidssalon Moringa neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht. Wij waarderen het vertrouwen dat in ons gesteld wordt en wij zullen uiterst zorgvuldig met gegevens omgaan. De gegevens zullen ten allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

Cadeaubonnen
De cadeaubonnen die te verkrijgen zijn bij Schoonheidssalon Moringa zijn niet inwisselbaar voor contanten. De cadeaubonnen zijn geldig tot één jaar na uitgifte. Een cadeaubon is niet geldig zonder de door Schoonheidssalon Moringa ingevulde gegevens.

Spaarkaarten
Bij besteding vanaf € 15,00 kan er één stempel verkregen worden. Bij besteding van € 30,00 of meer kunnen er maximaal twee stempels verkregen worden. Een volle spaarkaart van 10 stempels geeft recht op een mini zoals aangegeven op de spaarkaart. De oude versie van de spaarkaarten kunnen nog gebruikt worden of worden ingeruild voor een nieuw spaarkaart.